Menova Snekkeriet søker menneskeglad snekkernerd

Snekkeriet er i vekst og utvikling. Våre produkter og løsninger innen plassbygde møbler er så populære at vi ønsker å styrke teamet vårt. Samtidig som vi lager plasstilpasset inventar utdanner og veileder vi lærlinger, hvor vi tilbyr trygge og gode arbeidsplasser til de som trenger tilrettelegging og tilpassing av sin arbeidsplass. Vi søker etter tilrettelegger /produksjonsmedarbeider.

Du må ha faglig stolthet innen snekkerfaget, være glad i mennesker. Du skal lede våre produksjonsmedarbeidere/deltagere gjennom å vise og gå foran som en rollemodell ved selv å være en produksjonsmedarbeider.

Menova AS er en markedsorientert og kompetansedrevet arbeids – og inkluderingsbedrift.  Vi er 30 ansatte som jobber for vår visjon om at ingen skal være uten arbeid eller aktivitetstilbud i Ringeriksregionen. Gjennom vårt slagord vi får folk i jobb forplikter vi oss til dette.  Vi er eid av kommunene Ringerike og Hole.

Hele Menova er en læringsarena. Å arbeide hos oss gir livet en ekstra dimensjon da vi hver dag opplever glede gjennom å bidra til at mennesker opplever mestring og utvikling.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Daglig drift av en av våre arbeidsstasjoner
 • Regne tilbud til kunder
 • Ta i mot ordre, legge arbeid til rette for produksjonsmedarbeidere og sikre produksjon i henhold til avtalte tidsfrister
 • Kompetanseoverføring til – og opplæring av – lærlinger, samt å bidra til at de oppnår sine læringsmål
 • Tilrettelegge for og støtte våre deltagere, slik at de får realisert sitt potensial som produksjonsmedarbeidere
 • Ha løpende dialog med vår lærling– og deltageransvarlig. Dette for å realisere en støttende og motiverende personalpolitikk og gi innspill til arbeidet med lærings-, aktivitets- og utviklingsplaner
 • Sikre faglig kvalitet i henhold til standarder og rutiner.
 • Kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr på arbeidsstasjonen
 • Utføre produksjonsoppgaver. Dette for å være en rollemodell og sikre at leveranser blir ferdig i tide og i henhold til våre kvalitetsstandarder
 • Bidra til forbedringsarbeid, konkurransedyktighet og utvikling av Snekkeriet. Dette i samarbeid med resten av teamet.

Ønsket kompetanse:

 • Byggeteknisk fagbrev med fordypning innen trevirke, (trevare- og bygginnredningsfaget, møbelsnekkerfaget eller det tidligere maskinsnekkerfaget)
 • Erfaring fra møbelproduksjon
 • Kompetanse innen planlegging, koordinering og sammenstilling av løsninger
 • Erfaring og interesse for lakkering og overflatebehandling av treverk
 • Erfaring fra tegneprogram til møbler og generelt god IT-kompetanse
 • Kjennskap til CNC maskin
 • Kundekontakt og gjerne salgsarbeid

Du må kunne fremskaffe politiattest.

Personlig egnethet vurderes med særlig vekt på:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, flink til å lytte og ha godt humør
 • Dyktig til å bygge relasjoner og tillitt og ha gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og veilede personer
 • Evne til å sette krav og samtidig være ivaretakende
 • Kvalitetsbevisst
 • Kremmerinnstilling
 • Kunne håndtere mange oppgaver på en god og løsningsorientert måte
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til å være fleksibel og omstillingsdyktig og se helheten i Snekkeriet

Menova tilbyr:

 • Varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Arbeid i team, samtidig som man får et selvstendig ansvar
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordning.
 • Være med på utvikling i en lokal bedrift med ambisjoner og vilje til å satse.

Har du spørsmål knyttet til stillingen eller stillingens innhold, kan disse rettes til Arne Gulbrandsen på telefon 408 00 601.

Skriftlig søknad med CV sendes Menova AS, Postboks 3005, 3501 HØNEFOSS, eller via e-post til post@menova.no innen 30. august 2017